Amersfoort

Van 1974 tot 1979 studeerde ik in Amersfoort aan de Nederlandse Beiaardschool. In het jaar 2013 bestond deze opleiding 60 jaar. Nieuwsgierig naar het ontstaan ervan verrichtte ik onderzoek in het stadsarchief van Amersfoort.

De initiatiefnemer was burgemeester Hermen Molendijk. In het kader van de na-oorlogse wederopbouw beijverde hij zich het Hemony klokkenspel in de OLV-toren te restaureren en uit te breiden. Daarnaast wilde hij het spelniveau verhogen door – uiteraard in Amersfoort – een opleiding te stichten.

Het Hemony klokkenspel in de OLV-toren kent een lange geschiedenis. Ik besteed aandacht aan de periode rond 1720; na een vacature is daar een goed gedocumenteerde sollicitatieprocedure. De nieuw aangestelde beiaardier laat het klokkenspel uitbreiden met drie klokjes door de Amsterdamse gieterij, waar inmiddels Jan Albert de Grave aan het hoofd staat. Het Amersfoortse spel komt hierdoor op een omvang van ruim drie octaven.

 

 

aangepast 11-07-2023

jaar/periode omschrijving link naar pdf
1720 Sollicitaties in de vacature stadsklokkenist en -organist van Amersfoort in voorbereiding
1725 Jan Albert de Grave levert drie nieuwe klokjes aan de stad Amerfoort in voorbereiding
1948-1954 De oprichting van de Nederlandse Beiaardschool in 1953; wat vooraf ging
Typoscript
Verschenen in Klok en Klepel nr 122, december 2017, blz 18-25.

pdf 042

1952-1953 De oprichting van de Nederlandse Beiaardschool. De prominente rol van Burgemeester Molendijk
Scan uit jaarboek Flehite, Amersfoort 2020, pag 6-19
pdf 169
1959 De Expo beiaard uit Brussel komt naar Amersfoort in voorbereiding
1968 De Expo beiaard blijft in Amersfoort in voorbereiding

 

 

 

 

 

 

Breadcrumbs